Industrialiseringen

Der var fordele og ulemper

Tidligere kunne der være meget store forskelle på, hvad bestemte varer var værd rundt omkring i landet. Der var ikke faste priser på noget som helst, men der var ikke så mange, der vidste, at disse forskelle fandtes. Det skyldes, at det nogle steder er meget dyre at fremstille en vare, som kan være overraskende billig andre steder i et samfund.

Ved at samle produktionen var der den store forskel, at priserne blev lavere for alle. Det er altid billigere at producere med stordrift, som det er muligt på en fabrik. Desuden kunne mange varer komme ud til en meget større kundekreds, for regionale produkter kunne bearbejdes og sælges over hele landet. Der blev således skabt et behov for varer i hele landet, der ikke fandtes tidligere.

Folk begyndte at flytte

Mange mennesker har på denne tid været meget stationære, og de har holdt sig tæt på deres fødeegn hele livet. Med industrialiseringen af både landbruget og det, der skulle blive til den moderne teknologi, blev behovet for arbejdskraften flyttet fra land mod by, og mange søgte væk fra deres egn for at bo i byerne.

Nogle gange er der mangel på arbejdskraft, men andre gange er der alt for mange, der kæmper om de jobs, der er. Det gav tidligere lave lønninger og årlige arbejdsvilkår, og det var i sidste ende det, der gjorde, at så mange europæere rejste mod det forjættede land, Amerika, men også Canada og Australien blev et mål for mange.

Arbejdet i industrien har heller ikke været let i sig selv. Meget af det er rigtig hårdt fysisk, den gang var arbejdstiderne urimeligt lange, arbejdet var nedslidende og lønnen var elendig. Arbejdsmiljø var der ikke noget, der hed, så skader var ikke ualmindelige. Der blev arbejdet med nye kemikalier og med farlige maskiner, og de blev reelt testet af på det voksende proletariat.

De tider er heldigvis forbi, for i dag er teknologi med til at sikre, arbejdet ikke slider ned. Nu rokeres arbejdere gerne rundt, så dagen ikke bliver for ensformig, de tungeste løft klares af maskiner, arbejdstiderne er bedre, og det samme er lønnen.

I Danmark tog det dog mere end 100 år at nå så langt, at arbejderen i industrien har gode forhold. Hele samfundet er blevet rigere, og det kan det arbejdende folk også mærke. Men det har kostet at nå så langt. Den slags kommer aldrig gratis, for teknologi i alle afskygninger skal afprøves.

Selv i dag er der teknologi, der var så smart, da det kom frem, men som på sigt viste sig at være det modsatte. Asbest er en af dem. Genialt og brandhæmmende, men kom man i kontakt med det, så gav det nogle meget alvorlige skader på lungerne. Vi har stadig meget at lære.

ashe