Industrialiseringen

Den moderne verden bliver født

Alle de teknologiske landvindinger, der førte til industrialiseringen, er det grundlag, der har skabt den moderne verden, vi alle lever i nu om dage. På godt og ondt. Det medførte nemlig både hårde vilkår for en stor del af befolkningen, men på sigt blev demokratiske processer indført, og det har givet os den verden, vi lever i nu.

Der kom en stor effektivisering

Det hele startede i Storbritannien, der havde de teknologiske fremskridt til at effektivisere deres produktionsapparat. Maskiner, der kunne fremstille meget større mængder af forskellige varer blev opfundet, men det var stadig mennesker, der skulle styre dem og udføre store dele af arbejdet.

Det var her de mange landarbejdere kom ind i billedet, for de fandt nu deres levebrød blandt maskinernes verden og ikke længere i landbruget. Folk flyttede mod byerne for at finde arbejde og for at finde et bedre liv.

For landbruget blev også mere mekanisk, og der var ikke arbejde til alle, som der var engang. Der var heller ikke altid arbejde til alle i byerne, men der var flere muligheder, og det var her de største behov for arbejdskraft opstod.

De få tjente det hele

I middelalderen sad de royale og adelen på pengene, med teknologiens ankomst var det ejerne af fabrikkerne og købmændene, der tjente stygt på deres maskiner. Den menige mand var ikke og blev ikke velhavende i denne tid. I dag er der stadig forskel på rig og fattig, men på ingen måde som tidligere.

Det var endnu en ting, som industrialiseringen og teknologien førte med sig – bedre og mere lige vilkår for alle i samfundet. Men i en meget lang periode var der ingen anden mulighed end at arbejde hårdt bare for at overleve, og livet kunne være surt. Hårdt arbejde i mange timer gav ikke de bedste liv, men de fleste fandt en måde at klare sig på alligevel.

Der var arbejde at få forskellige steder, og selv med en lav løn, var der mulighed for at klare huslejen og få mad på bordet. Noget arbejde var dog rigtig farligt, og det skete at arbejdere blev alvorligt skadede og nogle gange endda døde. Sikkerhed på arbejdspladsen er noget, vi alle tager for givet i dag, og det er endnu en ting, der langsomt, men sikkert, er blevet en naturlig del af teknologen.

Den skal være sikker at bruge for alle, der skal måske særlig uddannelse eller udstyr til, og derfor er der langt mellem de meget alvorlige uheld.

ashe