Industrialiseringen

Nogle håndværk forsvandt og andre kom til

I forbindelse med industrialiseringen kom der et byggeboom af den anden verden. Der skulle hurtigt bygges boliger til de mange mennesker, der søgte mod de store og mindre virksomheder i byerne, og i en periode var der rigtig mange, der arbejdede i denne branche og endda kunne være med til at bygge boliger, de selv kunne bo i.

Denne bølge fandt et naturligt leje, og de ansatte herfra fandt vej til andre brancher, der i stedet efterspurgte deres arbejdskraft. Nogle mindre håndværk uddøde langsomt men sikkert, fordi deres område var et af dem, hvor industrialiseringen ramte. Her kunne varer som kurve og klædestof fremstilles på de store og tekniske maskiner til en langt billigere penge af ufaglærte arbejdere, og dem, der købte varerne valgte selvfølgelig den billigste løsning.

Men hvor nogle håndværk uddøde, kom andre i stedet til. Der kom elektricitet og kloakering i boligerne, og der kom håndværkere til, der kunne disse fag. Cykler og biler blev langsomt en del af den daglige transport, og på den baggrund opstod der behov for cykelsmede og mekanikere.

Borgerskabet og efterfølgende arbejdsklassen bliver stærke

Nyrige grupper opstod som en følge af den tekniske udvikling i samfundet. Store købmænd så mulighederne for at handle med forskellige varer og kunne tjene store penge på deres handler. Samtidig tjente ejerne af fabrikkerne og de små værksteder også rigtig mange penge, og de blev på sigt til en politisk magt.

Det samme skete med arbejderklassen, der fortsat udgjorde den største del af befolkningen.De forsamlede sig og fik også politisk indflydelse hen ad vejen.

I dag er der stadig forskelle, men de er ikke så store, som de har været. Der er bedre arbejdsvilkår for alle, og her har teknologien gjort en rigtig stor forskel. Arbejdet er meget mere behageligt og sikkert, og der kommer nye forbedringer til hele tiden.

Men der lurer altid en tanke om at blive overflødig. Robotter og maskiner kan mere og mere, og de kræver færre og færre personer til at styre dem. En arbejder skal kunne noget helt andet i dag, og udbuddet af ufaglærte jobs er faldet markant. På den anden side er mulighederne for uddannelse steget tilsvarende, og det er til for langt de fleste at tage en uddannelse, der giver de rette kompetencer.